Peace Mantra

Peace Mantra

Peace MantraAUM saha navavatu, saha nau bhunaktu Saha veeryam karvaavahai Tejasvi naa vadhita mastu maa vid vishaa va hai AUM shaantih, shaantih, shaantih.Meaning of the Sahanavavatu MantraLet us together (-saha) be protected (-na vavatu) and let us together be...