#ರಾಜರತ್ನೋತ್ಸವ & ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಂಡ ಈಗ #ಅಜಾತಶತ್ರು ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಸ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

#TheRajkumars #SmileKing 
#YuvaRathnaa #James
#SandalWoodNo1Hero
#PowerStar #PuneethRajkumar
#POPRKFC

#ರಾಜರತ್ನೋತ್ಸವ & ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಂಡ ಈಗ #ಅಜಾತಶತ್ರು ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಸ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

#TheRajkumars #SmileKing
#YuvaRathnaa #James
#SandalWoodNo1Hero
#PowerStar #PuneethRajkumar
#POPRKFC

 46  0  10